I høve plan- og bygningslova § 12-8 blir det kunngjort oppstart av privat detaljreguleringsplan for Eiodalen, et areal som ligg sørvest for krysset E134 – Fv. 514 Sandeidvegen, i Ølen – Vindafjord kommune. Varslet gjeld eigedommane gnr. 282 bnr. 40, 58, 92, 99 mfl.

Ilsvåg Holding søkjer om løyve til produksjonsauke for regnbogeaure i stamfiskkonsesjon på lokalitet 11966 Skigelstrand

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 blir det varsla om at Detaljregulering for Knapphus 2 bustadområde, Øvre Vats blei vedteken i Vindafjord kommunestyre, sak 063/17 den 31.10.17.

Framlegg til Detaljregulering for Solnes naust- og bustadområde, Nedre Vats er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §§ 5-2 og 12-10.

Framlegg til Detaljregulering for småbåthamn i Åmsosen, Nedre Vats er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §§ 5-2 og 12-10.

Vindafjord kommune

 

I medhald av plan- og bygningslova § 11-15 blir det varsla om at Kommuneplanen 2017-2029 er vedtatt  i Vindafjord kommunestyre;  samfunnsdelen den 04.04.2017 og arealdelen  den 20.06.2017.

Kommunal planstrategi for 2016-2019 blei vedteken i Vindafjord kommunestyre den 20.12.2016. 

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering