Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for masseuttak Sandeid

I samsvar med plan- og bygningslova (pbl) § 12-8 kunngjer Stærk & co as oppstart av arbeid med reguleringsplan for masseuttak på Sandeid i Vindafjord kommune. Området skal detaljregulerast jf. pbl § 12-3.

Målet med planarbeidet er å legge til rette for uttak av sand og grus, samt ei mindre utviding av industriområdet aust for Ølen Betong.

Merknader til oppstartsmeldinga Innspel til planarbeidet sendast skriftleg til Stærk & Co. as, Havnegaten 1, 4836 Arendal innan 29.06.2018. Spørsmål til planarbeidet kan rettast til Stærk & Co.as, v/ Turid Hagelia Korshavn tlf. 37 00 57 65, e-post: thk@staerk.no. 3 av 3 Kunngjering om oppstart med kartvedlegg er lagt ut på www.staerk.no og på www.vindafjord.kommune.no.

Følgande dokument ligg vedlagt:

 

Sist endra 18.05.2018
Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering