Ut på tur i Vindafjord 2017

Ut på tur i Vindafjord 2017 vart avslutta 1.november.
Samla er det registrert fleire tusen noteringar ved turmåla i Vindafjord.

Turgåerane er i alle aldrar og kjem i hovudsak  frå  Haugalandet og Sunnhordaland, men og andre plasser i landet og utlandet

Vindafjord planlegg oppstart av Ut på tur i Vindafjord 2018 til mars neste år.

Vinterkrystaller

Tilskotsordning i kampen mot barnefattigdom, for lag, organisasjonar, private aktørar og offentlege instansar.

Vindafjord kommune

Gruppemøta før møta i Utvala for oppvekst og i Utval for drift, utvikling og kultur måndag 27. november og i Formannskapet onsdag 29. november vert haldne slik:
Sp, Krf og SV på rådhuset onsdag 22. og torsdag 23. november kl. 1800.
Ap                  på rådhuset torsdag 23. november kl. 1800. 
H og Frp        på rådhuset torsdag 23. november kl. 1900.
BBL               på rådhuset onsdag 22. og torsdag 23. november kl. 1900.
V                   på Omega    onsdag 22. og torsdag 23. november kl. 1900. 
 

Pass på kva du kastar i do. 

Vindafjord kommune

Kontrollutvalet har møte onsdag 22. november kl. 1500 på rådhuset.

Saksdokumenta er utlagde til gjennomsyn ved servicetorget. 

 

Haustbilete

Legatsmidlar kan søkjast av ungdom under utdanning (etter vidaregåande skule), personar og huslydar med vanskeleg økonomi. Dei må vera busette i bygda Haugsgjerdet eller Ølen sokn.
Statuttar for legatet (PDF, 83 kB).
 

Du finn søknadsskjema (PDF, 268 kB) her eller ved å vende seg til servicetorget på Rådhuset i Ølen.

Berre søknader på søknadsskjema vil bli handsama.

Søknaden skal sendast til Soknepresten i Ølen, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen innan 1. des. 2017.

 

Vindafjord kommune

Rådmannen sitt forslag til budsjett for 2018, samt økonomiplanen for 2018-2021. (PDF, 2 MB)
Du kan sjå sjølve framlegginga på vårt kommune-TV på denne lenka:

https://vindafjord.kommunetv.no/bruker/

Legevakt-logo

 

Alle kommuner i Noreg har ei legevaktordning for øyeblikkeleg helsehjelp heile døgnet. Ring 116 117 for å kome i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppheld deg. Er det akutt og står om liv, ring 113.

 

security.jpg

 

Vindafjord kommune har tatt i bruk eDialog.  Med denne tenesta kan du trygt sende oss brev og dokument sjølv om dei er unnateke offentlegheit.


Mange sender dokument til kommunen via e-post.  E-post kan vera ein usikker kanal fordi den kan hackast, e-postar kan stoppast i spamfilter eller ikke koma fram av andre årsaker. 

Ved å nytta tenesta eDialog, kan du no senda oss dokument via ein sikker kanal.

Vi oppfordrar både privatpersonar og bedrifter til å nytta eDialog til å sende dokument trygt inn til oss!

HER FINN DU EDIALOG FOR VINDAFJORD KOMMUNE 

For å bruke tenesta, må du logge på/autentisere deg ved hjelp av ID-porten (MinID, BankID mv)

Kyr på beite

 

Årets andre eksemplar av Vindafjordbruket er her.

Vindafjord kommune

Ønskjer du å jobbe medan du tar utdanning som sjukepleiar, vernepleiar eller helsefagarbeidar?

Me kan tilby nye gode stipendordningar i pleie- og omsorgstenesta i Vindafjord kommune, både for studentar (PDF, 381 kB)og elevar (PDF, 382 kB).

Ta kontakt med
Evelyn Alvseike, Ølen omsorgssenter: evelyn.alvseike@vindafjord.kommune.no
Anna Steinsland, Vindafjordtunet: anna.steinsland@vindafjord.kommune.no

Vindafjord kommune

MMR-vaksine før reisa?
Siste nytt og utfyllande informasjon:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/mmr-for-reisen/

Har du spørsmål vedrørande dette, ta kontakt med Vindafjord helsestasjon
Tlf 53655560/92482820
Eller mail:
Helsestasjon@vindafjord.kommune.no

 

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering