BTI-brukarrepresentant

Kommunevåpen - Klikk for stort bilete

Vindafjord kommune treng ein brukarrepresentant/erfaringskonsulent til å utvikle arbeidet med oppfølging av born, unge og familiar ein er bekymra for i Vindafjord kommune

Har du erfaring som barn som pårørande der foreldre eller søsken har vore eller er sjuk? Har du hatt/ utfordringar i forhold til rusmidlar? Eller er du sjølv ein forelder der barnet ditt har hatt/har behov for oppfølging ut over det ordinære? Me treng deg til å bidra med eigne erfaringar og opplevingar inn i utviklingsarbeidet for barn og unge i Vindafjord kommune!

Vindafjord kommune er i gang med å utvikle ein samhandlingsmodell  «På gli med BTI»- Betre tverrfaglig innsats som rettar seg mot barn, unge og familiar ein er uroleg for. Denne modellen skal bidra til å sikre at målgruppa vert fanga opp av tilsette i kommunen  og at barna i saman med  familien får god oppfølging til å mestre kvardagen sin. For å utvikle modellen til det beste for barna og familiane treng me ein brukarrepresentant/ erfaringskonsulent som kan løfte viktige utfordringar frå målgruppa sitt perspektiv 

 

Viktige erfaringar og kvalifikasjonar frå erfaringskonsulent/brukarrepresentant kan vere:

  • Erfaring som barn som pårørande der foreldre eller søsken har vore/er  fysisk, psykisk sjuk eller har hatt/ har utfordringar i forhold til rusmidlar.
  • Er sjølv ein forelder der barnet ditt har hatt/har behov for oppfølging ut over det ordinære.
  • Arbeidserfaring frå barnehage/skule.
  • Ynskjer å bidra inn i arbeidet for born og unge med eigne  erfaringar og opplevingar.

Omfang og vilkår av arbeidet:

  • Møte  på inntil  2 timar, 4-6 gonger pr. halvår. 
  • Gjennomlesing/innspel på dokument.
  • Arbeidet vil utviklast i samråd med dine ynskjer.
  • Dersom du ikkje er tilsett i kommunen og får lønn derifrå vil arbeidet honorerast etter aktuelle retningslinjer for brukarrepresentantar (FOUSAM).

Interessert, eller har du spørsmål?
Ta kontakt med:
BTI-koordinator Inger Kathrine Sundve, tlf 53 65 65 38 / 975 74 954 eller
e-post inger.kathrine.sundve@vindafjord.kommune.no

Frist for å melde interesse 22.03.2018

Sist endra 01.03.2018
Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering